В Черно море се срещат 1966 вида животни. От рибите най-разпространени са: писия; морски дракон; късомуцунеста и тънкомуцунеста риба игла; кефал; два вида скатове; чернокоп; цаца; хамсия; тропическа сардина и много различни видове попчета като тревно, змиевидно и малко попче. Някои риби навлизат от морето в реките и обратно, такива риби са немската есетра, змиорката (ягула), резовски харип, езерна цаца, облез, триигла и деветигла бодливка, гюмюш, кавказко попче и други. Интересно е, че са документирани 6 вида акули в Черно море. Някои от тях са акула чук, акула ангел, котешка акула и др., но тези видове са попаднали по случайност тук. Имаме само три вида акули в Черно море: акула ангел, бодлива (черноморска) акула и морско куче.

Има и голямо разнообразие на безгръбначни животни. Тук се срещат добре познатите черни миди, които обитават води с дълбочина 60-70 метра. Рапаните тук са инвазивен вид, това означава, че те не са се срещали тук, а са пренесени и има вероятност да окажат щета на местната екосистема. Ракообразните се срещат навсякъде в Черно море и в сладководните и бракични басейни (с вода със соленост по-ниска от морската, но не сладка като речната) в цяла България. Видовете, които се срещат тук, са син рак (син краб), рак отшелник, черноморски омар, обикновена скарида и др. Някои раци са земноводни и прекарват голяма част от животът си по скалисти брегове и влизат във водна среда, за да ловуват, да намокрят хрилете си и да се скрият от хищник. Интересен факт за тези раци е това, че ако хрилете им останат влажни, те могат да стоят извън водата колкото поискат.

Другите животни, които се срещат в Черно море, са сива и жълтоуха водна змия; три вида чайки; голям гмурец и голям гмуркач; рибарка; крайбрежна ухолазка; морска свиня; делфин Афала и обикновен делфин. Според Червената книга на България по Северното Черноморие в местността ,, Таук лиман“ през далечната 1965 г. са забелязани 10 екземпляра розово фламинго. Змиите тук са се преселили от близки сладководни водоеми, поради наличието на повече храна (риба, раци, скариди и др.). Крайбрежната ухолазка е насекомо, което е близък вид до обикновените щипалки, които намираме в нашия дом. Делфините са доста редки и най-често се срещат ,,афала“, а най-рядко ,,муткурът“ (морска свиня). Птиците се срещат на най-разнообразни места: рибарките ловуват от въздуха, гмурците край устията на реките, чайките по брега и в открито море, дъждосвирецът по скалите и пясъка и фламингото край солените езера, пълни със соленоводни рачета. По крайбрежието на Черно море се срещат и два вида морски костенурки – зелената морска костенурка (уловена край брега на Созопол) и морска костенурка „карета“, наскоро забелязана край Варна.

Животинското разнообразие в Черно море е било много по-богато. От крайбрежната карта през годините са изчезнали много видове. Някои от тях са: гринда; дългоопашато попче; морска минога и др. Има и много видове, които са застрашени от изчезване. Основните причини за това са свръхулов, замърсяване, унищожаване на естествените хабитати, заселване на чужди видове и др. 

Черно море е красиво и трябва да опазваме всеки жив организъм, който се среща в него или около него. За да избегнем изчезването и застрашаването на нови видов, трябва да бъдем отговорни за опазване на природата и нейните дарове.

Християн Христов Тончев - VI „б” клас, СУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас

Преподавател: Нина Костова

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-ото издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: