Знаете ли къде се намира Бургас?

Не, няма да го намерите чрез компас...

А там, дето се бият вълните

и морскосини са дните...

 

Как бих желал да го намеря аз,

да му се насладя...

Да мога красотите му да съхраня...

Не, не ми е нужен компас.

 

Вълните - свежи и студени, бурни-

от светъл лъч са озарени.

Но защо бучат, реват като бездънна яма?

Водни и огромни, протягат все към мен ръце.

 

Извиват се като тайфун огромен,

Захващат ме със цялата си сила,

Отнасят ме далеч, при светъл спомен

Мистерия, оставила ме странен и бездомен.

 

И после - тихо. Синее се морето.

Вълните са в почивка.

Но вече има кой да ме упъти,

да ми напомни за Бургас.

Нещо свято, чисто като морски бриз,

това са те, вълните, и техният сюрприз!

 

О, вълни, обичам ви безкрайно,

Ще продължа обаче тайно

да търся път и бряг в Бургас,

защото ви обичам аз!

 

Автор: Михаил Кирилов Георгиев, 8в в ПГЧЕ „Васил Левски“ град Бургас

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-то издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: