Един беден момък решил да отиде да лови риба, за да осигури прехраната в своя дом. Облякъл си дрехите, взел въдицата и се запътил. Преди да прекрачи прага на вратата, баба му го предупредила да пази въдицата, понеже нямат пари, за да купят друга. Тръгнал с бърза крачка, защото закъснявал.

Морето било бурно и момъкът не успял да улови нито една риба. Ядосал се толкова много, че захвърлил въдицата в морето, забравяйки за думите на баба си. Въдицата се изгубила в тъмните води на Черно море. Много се уплашил. Притеснен се върнал у дома и разказал за случилото се.

На следващия ден отишли да търсят въдицата и какво да видят – била цяла, целеничка на брега. Момчето било много щастливо. Погледнал към небето и с искрена молитва благодарил на покровителя на моретата – свети Николай.

След време мъжът се оженил, родили му се две дечица. Когато те пораснали, решил със съпругата си да ги заведат до морето, за да ги научи да ловят риба. Любопитни и щастливи, те подскачали около баща си в безценните мигове заедно. Не усетили как се извил бурен вятър, небето притъмняло. В този момент рибарят се огледал и видял децата си покатерени на една скала. Тръгнал към тях, но от силата на вятъра те загубили равновесие и паднали в морето. Не знаел какво да направи и отново отправил молбата си към небето. Светията и този път го чул. Лъч светлина разцепил небето, успокоил водните стихии и в този момент бащата успял да стигне до своите деца. Всички заедно излезли невредими на брега. Свети Николай Чудотворец за пореден път спасил от беда това семейство.

Мария Стоева  - VI ,,б“ клас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас

Преподавател: Нина Костова

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-ото издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: