Беше бурна, но красива нощ. На палубата се чу трясък. Старият капитан излезе да провери какво става. Там видя лъскав делфин. Изглежда, скачайки във водата, е попаднал на кораба. Капитанът се приближи, за да му помогне. В същия момент делфинът си отвори устата, в нея проблесна светлинка.

Капитанът се приближи и забеляза, че това е огромна черна перла. В същия миг бозайникът я изплю, направи скок и се върна в океана. Мъжът прибра черната перла и си легна, дълго мислейки си за случилото се. 

Капитанът заспа. Започна да сънува странен сън, в който вижда същия делфин, който му разказва, че трябва да пази перлата като очите си. Попита го за какво му е тази перла и веднага получи отговор:

 - Когато си в беда, почукай с показалец по повърхността на перлата и всичко ще се оправи.

Капитанът се съгласи и попита делфина как ще може да се свърже с него, когато има въпроси. Тогава морският обитател отвърна:

-Когато трябва, аз ще те навестявам в бъдещето.

 На сутринта се събуди. Корабът се намираше в северната част на Атлантическият океан, крайната му цел бе Южна Америка. По пътя внезапно се появи страшна буря, която можеше да причини корабокрушение. Старият капитан притеснено извади черната перлата, почука с показалец по нея.

Изведнъж тя светна в зелено, облаците се разредиха, а цветът им от тъмносив стана бял. Останалите моряци през цялото време гледаха водача си с възторг. Корабът не след дълго достигна крайната си цел. Моряците разтовариха стоката, след което отново се качиха на кораба.

След около седмица капитанът се прибира в дома си и намери надпис от мидички върху леглото си : „Благодаря ти, че ми се довери. Ще се срещнем отново!”.

 Старият капитан се усмихна.  

Автор: Ивелина  Йорданова Фотева- VI „д“ клас , СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-ото издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: