Там някъде, над дълбините,  

като перлен наниз, ред по ред,   

рибарски лодки заблестяват  

под лунната пътека плуват все напред!  

  

И толкова красива е таз картина,  

от далечината гледаш я с възторг:  

тя  е жива, от жива по-жива-  

вълните пеят светло в своя хор.  

  

Морето- дом на ладиите огромен,  

а те като дечица плуват в неговата шир,  

плуват в своя дом- вълшебен и прекрасен, 

плуват в своя морски свят-  мечтан без шир!  

  

Рибарите как мрежите заплитат,  

как пускат ги в необятните води,  

и как тихичко надничат в морето, 

в огледалото на своите мечти!  

  

И как спокойни са вълните,  

когато вятърът е мил и тих,   

и как се чуват лодките игриви,  

щастливи, сякаш са в триптих !  

  

Морето- техен господар е,  

ниже този перлен наниз ред по ред,  

рисува морската картина,  

под лунната пътека  

сякаш пише  стих!  

 

Автор: Жанина Костадинова,11. А клас, СУ „Иван Вазов”, гр. Поморие  

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-то издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: