По вълните на морето Черно

малка лодка се люлее.

И се сещате навярно,

таз чудна песен кой я пее.

 

Станал с изгрева лазурен,

стар рибар замята мрежи.

И прегърбен от живот отруден,

започва ден изпълнен с грижи.

 

Махат му русалки луди,

малки рибки му се смеят.

Старият рибар се чуди,

дали с него ще попеят?

 

Люшкат го вълните морски,

вятър лодката подмята.

Не се предава той геройски,

 с песен залеза дочака!

Автор: Михаела Бобева VI „в“ клас, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас

Екипът на Gramofona.com сърдечно благодари на всички, които отново ни протегнаха ръка, за да го има и 11-ото издание на конкурса. Сред тях са бизнесменът Иван Кузманов, хотел „Утопия форест”, както и: