Николина Ангелкова е издала заповед за прекратяване на тръжната процедура за отдаване под наем на морски плаж „Силистар“, показа проверка на Gramofona.com. Причината е възникнало обстоятелство, което прави невъзможно приключването на търга.

В посочените мотиви за прекратяване на процедурата е посочено, че един от кандидатите за наемател е подал заявление за участие в общото деловодство на Министерството на туризма. По този начин е нарушена процедурата за регистрация на кандидатите, в която е указано точното място за подавне на документите за участие и реда, по който те се регистрират.

„Вземайки предвид, че заявлението и придружаващите го документи не са подадени по установения ред, но са подадени и приети от администрацията на органа, провеждащ търга, процедурата по провеждане на търга не може да бъде проведена и приключена, поради което следва да бъде прекратена“, пише в заповедта на Ангелкова.

На участниците в търга ще бъдат възстановени сумите за закупената от тях тръжна документация и внесените депозити.

В документа не се посочва дали и кога ще се проведе нов търг за отдаване под наем на плажа на Силистар.

Припомняме, че прекратеният търг трябваше да се проведе на 16 април. Началната годишна наемна цена на обекта беше определена на 18 953,28 лв. без ДДС, а срокът на договора - 5 години.