„Нека съдът да разпореди как да продължим по този казус. Аз от тук на сетне няма какво да направя.“ Това коментира кметът на община Царево инж. Георги Лапчев след като стана ясно, че областният управител Вълчо Чолаков дава решението на местния парламент по казуса „Силистар“ на съда.

Според Чолаков решението е незаконосъобразно, защото не са спазени необходимите процедури. „В конкретния случай имотът попада в границите на природен парк „Странджа“. При това обстоятелство е било необходимото проектът за устройствен план да бъде съгласуван с Министерство на околната среда и водите. Липсата на такова становище представлява съществено нарушение на Закона за устройство на територията (ЗУТ)”, е становището на областния управител.

Според кмета на Царево обаче, собственикът на имота, а не Общината трябва да съгласува проекта си с институциите. „Не е работа на кмета да съгласува проектите на който и да е собственик в неговата община. Това е задължение на инвеститора“, категоричен е Лапчев. Според него с докладната, съветниците и той са искали да разрешат проблем, който е от години и всяко лято предизвиква напрежение, а именно липсата на достъп до плаж „Силистар“.

„Трябва да се обособи път. Аз съм спокоен пред себе си, че опитах да намеря решение на проблема с пътя. От тук насетне, нека компетентният орган да се изкаже“, обясни още царевският кмет.

Той уточни, че няма да коментира повече темата, докато съдът не се произнесе.

И Георги Лапчев, и Вълчо Чолаков припомниха, че преди години са правили опит да осигурят път, който да заобикаля частните терени край плажа. Тогава обаче са получили забрана от еко инспекцията, защото пътят е трябвало да мине през защитена територия.