Административният съд в Бургас отхвърли жалбата на областния управител Вълчо Чолаков по казуса „Силистар“.

Става въпрос за решение на местния парламент от август тази година. Тогава съветниците разрешиха да се промени ПУП в района и така да се изгради път към плажа.

Казусът предизвика сериозен скандал, след като в него се намеси и премиерът Бойко Борисов. Чолаков оспори пред магистратите решението на общинските съветници.

"Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедурата по изработването на ПУП и е с правно основание Закона за устройство на територията. Според този специален закон областният управител не е сред посочените лица, които са оправомощени да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове.

Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедура по издаване на крайния акт, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на отделно оспорване, поради което е налице основание за прекратяване на делото", сочат в мотивите си магистратите от Бургас. Тяхното решение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

От Областната администрация уточниха, че ще коментират след като се запознаят с текста на решението, но губернаторът ще обжалва определението на съда.