Четвъртата картина от проекта „Разходка в миналото“ на Юлия Красовска показва част от главната бургаска улица „Александровска“ („Изглед на ул. Александровска през 1925 г.“, 30x40, акварел, туш/хартия, 2019).

Самата Юлия разказва: Обичам този изглед на улицата “Александровска” от 1925 година, защото още няма дървета и ние можем да видим архитектурата. На тази картина има две сгради, които е проектирал Рикардо Тоскани заедно с други архитекти.

Първа сграда е безистенът, който е строен около 1912 г. от арх. Светослав Славов, в съавторство с Рикардо Тоскани. Построена е като чисто търговска сграда с доходно предназначение, за нуждите на Акционерно дружество, отдаващо магазини под наем. Тук са канторите най-вече на инженери, архитекти, предприемачи, строителни бюра, а в партера – шивачи, бояджии, обущари и други занаядчии.

По план решението е оригинално. На партера по надлъжна ос преминава 3 м широк пасаж от ул. „Александровска“ до ул. „М. Гидик“ с вход-изход от двете страни. По двата фронта на пасажа са разположени магазини. Покрив няма и пасажът се осветява директно, с изключение на входно-изходните фронтове.

Във фасадното оформление внимание заслужава лицевият фронт към ул. „Александровска“, оформен с една дъгообразна ниша с тежки необарокови форми и детайли и завършваща над покривния корниз със свободно стоящ орел, израбоотен от камък.

Сполучливо е ришението на източната фасада с влияния на западните неостилове. Търговският базар е първата доходна сграда с оригинално фукционално решение. (информация от Атанас Сиркаров, «Архитектурата на Бургас 1878-1940», с. 104)

Втората сграда е „Старата община“. В периода 1909-1911 г. общинската управа решава да построи нова общинска сграда на мястото на изгорелия турски конак. „Проектъд е на арх. Карамалаков, а планът за детайлите по фасадата на арх. Занков. Арх. Фингов подготвя поемните условия за търга, проведен в 1905 г. и спечелен от братя Анкови. През 1907 г. е възложено на „…тукашния техник Рикардо Тоскани да предложи проект за главната фасада на новостроящото се общинско здание…“. В проекта на Тоскани няма разлика в главните черти, в общия вид и общата идея от този на арх. Занков, освен в дребни декорации, но „…проектът на Тоскани е по-изтънчен…“  Общината приема проекта на Рикардо Тоскани за главната фасада за общинското здание. През 1911 г. новото триетажно общинско доходно здание е завършено“ (информация от Катя Корудерлиева-Стоянова „Памет Бургаса“, с. 135 ).