Сградата на Българската народна банка, само че от друг ъгъл, отново ни показва украинката Юлия Красовска. Това е третата картина от проекта „Разходка в Миналото“, който показва стари сгради в Бургас, които имат архитектурна стойност. Картината е рисувана по изглед на една улица, днешната „Гео Милев“, в далечината на която се вижда банката, построена през 1912 година по проект на Рикардо Тоскани.

„Тя е един от малкото примери на банкова архитектура от този период, както в интериора, така и по външно архитектурно оформление, обем и силует. В разпределението е използвана схемата на централна оперативна зала, оформена с мраморна колонада. На околовръстен коридор са „навързани“ оперативните и ръководителски стаи и кабинете. При фасадите стилът е сдържан и създава спокойствие и стабилност във въздействието на сградата“. (Атанас Сиркаров, „Архитектурата на Бургас 1878-1940“, с. 68)

 

Информацията за картина

 „Изглед на сградата на банката“, 30x40, акварел, туш/хартия, 2019

 

Информацията за снимка

Изглед на сграда на Българската народна банка, от улица „Гео Милев“ през 2019 г.

Фотограф Александър Стоянов гр. Бургас