Опасният път Провадия – Дъскотна – Айтос най-накрая ще бъде ремонтиран. Документ с разрешението за строеж е официално публикуван в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. 33-километровата отсечка бе в окаяно състояние и опасна за шофьорите.

Още през 2018 година стана ясно, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществена поръчка за ремонта на пътя. Прогнозната стойност е 19 671 080 лв. без ДДС, а финансирането е осигурено по европейската програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Такъв беше отговора на тогавашния Министър на МРРБ - Николай Нанков, на въпрос поставен от народния представител от ДПС Севим Али.

Рехабилитацията трябваше да започне още миналата година, но това не се случи. Тогава настоящият регионалният министър Петя Аврамова обясни, че забавянето е заради консорциуми сред кандидатите, което допълнително утежнявало процедурата по избор на изпълнител.

Трафикът през пътя е доста интензивен. Това е основният път, по който минават жителите на общините Руен и Айтос, които работят по Черноморието. Ремонтът на пътната отсечка е и един от основните приоритети на местната администрация в Руен и на кмета Исмаил Осман, който от години настоява държавата да започне направата му.

Пътната отсечка се превърна в кауза за жителите на общината,кмета на община Руен и бургаския народен представител от ДПС Севим Али.