Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“.

„Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна“, се казва в прессъобщение на Министерски съвет.

От там уточняват, че с приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

Разширението на зона „Ропотамо“ предизвика напрежение в Лозенец, тъй като близо 1/3 от землището на курортното селище попада в новия обхват. Хората недоволстват, че не са били предупредени и че не са имали представа за подобна промяна. Местният парламент в Царево пък прие декларация срещу идеята за разширението на зоната и поиска обществено обсъждане, което да се проведе а място.