„Ако искаме наистина да ограничим строителството по морето, не само в община Царево, а навсякъде, то трябва да имаме общи устройствени планове, които да посочват на инвеститорите къде не може да строят. Защото ако е разписано черно на бяло, че на Корал не може да се строи, тогава няма да има и инвеститор, който да иска да прави нещо там.“

Това коментира кметът на морската община инж. Георги Лапчев. По-рано днес той внесе докладна в Общинския съвет, с която местната администрация се обявява против идеята за разширение на защитената зона „Ропотамо“ преди да се приеме Общият устройствен план на Царево и преди да се направи обществено обсъждане в Лозенец.

От 10 години повтаряме – не може да не питате хората“, обясни Лапчев. Той допълни, че близо 10 години се чака две министерства – на екологията и на регионалното развитие да свършат работата си и Царево да има ОУП. „От 20 години пък се чака планът за управление на Странджа. И той, и екологичната оценка на ОУП трябва да се направят от Министерството на околната среда“, подчерта кметът.

„С докладната искам да дам колкото се може повече гласност, за да могат повече местни хора да разберат, че нещо се случва в техните територии. В момента говорим, че ще има защитена зона, но само толкоз. Знае се, че ще има забрани, но не и какви“, допълни Лапчев.

„Ще следим всичко, което ще произлезе от еко министерството. Ще изпратим решението на общинския съвет, с което да изразим нашето категорично несъгласие защитена зона да се обяви именно сега. Първо трябва да се случат другите планове, които същото това министерство започна. Вече сме на финала за приемането на ОУП, защо точно сега се появява това искане за нови защитени територии? Да изпадаме в нова хипотеза, заради която още 10 години да се преработва планът“, категоричен е кметът.

Кметицата на Лозенец Женя Гандиева призна, че много от хората в курортното селище са притеснени. Близо 1/3 от землището на Лозенец попада в обхвата на разширението. „Не са уведомени, че нещо ще се прави и никой не ги питал. На всички им е странно, че такива неща се случиха седмица преди изборите. В момента никой не е наясно какво ще се случи със земята му“, обясни Гандиева и допълни „Трябва да има норми, които се спазват. Но защитена зона без информация е прекалено.“

Мнозинството от общинските съветници подкрепиха докладната на кмета Георги Лапчев. От опозицията обаче гласуваха с въздържал се.

„Въздържам се, защото няма приет ОУП и няма дългосрочна визия за общината. Против сме да има защитена зона сега. Няма база, на която да стъпим“, коментира Димитър Гочев от БСП. Независимият общински съветник Емил Пейчев пък обясни, че е гласувал с въздържал се, защото Общинският съвет не е органът, който трябва да взима такова решение. „Ние няма как да променим решението на министъра. Това, което предложи кметът е популистко. Винаги съм казвал, че Зона А трябва да е достъпна за всеки човек. Аз съм за решението за защитена зона“, допълни Пейчев.

Според еколога Спас Узунов с разширението на защитената зона се поправя едно нарушение, допуснато още през 2006 год. Тогава всички дюни и местообитания са били картирани, но заради интересите на частни инвеститори не са попаднали в обхвата на НАТУРА 2000.

Той обясни също така, че при включване в НАТУРА не се променя собствеността нито начинът на трайно ползване. Т.е. нивата си остава нива. Ако има урегулиран поземлен имот с разрешение за строеж, то по никакъв начин няма да се промени. Новите стъпки и действия от страна на собствениците обаче ще трябва да преминават през по-тежки съгласувателни процедури, обясни Спас Узунов.