Хората

Шанс за безработните в риск

Това са младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, самотни родители  и безработни до 55- годишна възраст.

Времето

09.08

24o - 26o
10.08

20o - 30o
11.08

19o - 29o
12.08

19o - 29o