Хората

Работа за хората с увреждания

В културен център „Морско казино“ беше представен  проект „Да включим  хората с увреждания в публичните дела- да създаваме достъпна среда заедно“.

Времето

20.11

15o - 17o
21.11

13o - 15o
22.11

10o - 12o
23.11

9o - 14o