Хората

Шанс за безработните в риск

Това са младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, самотни родители  и безработни до 55- годишна възраст.

Времето

08.07

18o - 24o
09.07

17o - 26o
10.07

18o - 26o
11.07

21o - 27o