Хората

Работа за хората с увреждания

В културен център „Морско казино“ беше представен  проект „Да включим  хората с увреждания в публичните дела- да създаваме достъпна среда заедно“.

Времето

21.10

16o - 19o
22.10

13o - 20o
23.10

13o - 21o
24.10

13o - 19o