Недостигът на дърва за огрев за местното население на община Руен е изкуствено възникнал проблем. Това отговаря служебният министър на земеделието Явор Гечев в отговор на бургаските депутати от ДПС. Преди дни Севим Али и Ешефер Ешереф отправиха писмено запитване кога и в какъв срок ще бъде разрешен проблемът и доставени липсващите дърва за хората.

"Към 15. 11. 2022 г. на населението на община Руен са предоставени общо 41 737 пространствени кубични метра. Стопанството поддържа наличност и в склад за продажба на дървесина по член 206 от Закона за горите и по временни складове за крайно нуждаещи селица.

Към настоящия момент има налични добити и 960 пространствени кубични метра дърва за огрев от дървесен вид габър и мъждрян, които са предложени чрез уведомителни писма (по 160 пространствени куб. метра за селата Просеник, Ръжица, Разбойна, Преображенци, Руен, Ябълчево), но същите са отказани от хората, които изчакват дъбови дърва.

Визираният недостиг на дърва за огрев е изкуствено възникнал проблем, поради явното нежелание на част от местното население да се възползва през летните месеци от възможностите за закупуване на предлаганите добити количества от дървесни видове габър и мъждрян, с каквито стопанството разполага“, отговаря министър Гечев.

По думите му при сегашните темпове на доставка – около 2 000 пространствени куб. м на седмица, оставащите количества се планира да бъдат доставени до средата на месец декември, съобразно метеорологичната обстановка.