Няма нарушение на процедурата, при която Общинският съвет в Бургас се съгласи да замени два общински терена в Отманли. Това е становището на Областната администрация, съобщи областният управител Вълчо Чолаков.

Става въпрос за решение на местния парламент от сесията през април. Тогава в дневния ред беше вкарана извънредна докладна, с която се направи замяна на терени и така две улици в парк „Росенец“ бяха превхвърлени на две частни фирми.

Едната от тях се свързва с близки до почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Улицата, макар и общинска, от години е с бариера, която спира достъпа на хора до бившето яхтено пристанище в парка.

Там има огромно имение, което е известно като „Сарая на Доган“. Общинските съветници Константин Бачийски от СЕК и Иво Баев от „Демократична България“ сезираха губернатора и поискаха да отмени решението на Общинския съвет като незаконосъобразно. Екипът на областната администрация обаче не е открил нарушения.

„Законодателят е предвидил възможност за тези промени, които Общинският съвет е извършил. Няма нарушение на закона по същество, както и на самата процедура. Това наше становище е съобразено и с практиката на Върховния административен съд“, обясни Вълчо Чолаков.

Според него не е допуснато и нарушение на процедурата при прегласуването на докладната.

Съветниците веднъж гласуваха, но не се събра необходимото квалифицирано мнозинство, с което местният парламент се разпорежда с общинско имущество. Беше поискана почивка, а след това председателят проф. Севдалина Турманова обяви прегласуване на докладната.

Правилникът на Общинския съвет в Бургас не позволява прегласуване в рамките на една сесия. Тук обаче също няма нарушение, защото част от съветниците не са успели да упражнят правото си на вот и са поискали да им се даде тази възможност, обясни Чолаков. Така прегласуването е законосъобразно. Няма нарушение и в обявяването на докладната като извънредна.

Константин Бачийски оспорваше вкарването й в последния момент в дневния ред, с мотива че така съветниците не могат да се запознаят в детайли с проекта и да вземат аргументирано решение. Още повече, че в самата докладна никъде не се говори за спешност.

В същото време обаче има срокове, които местната администрация е щяла да пропусне и така да не успее да кандидатства за финансиране по проект, касаещ много хора, обясни още Чолаков.