Промяна в подробния устройствен план и плана за застрояване и реализация (ПУП-ПРЗ) на терен в Отманли предизвика сериозни дебати и спорове в Общинския съвет. Става въпрос за предложение, което ще позволи на Община Бургас да получи безвъзмездно финансиране и да изгради ВиК мрежа в рибарското селище Ченгене скеле.

В същото време Лукойл иска да престректурира свои терени във връзка с разширението на нефтената си база в Отманли. За да се изгради новата инфраструктура, но да се осигури безопасността и охраната на стратегически обект като нефетната база, трябва да се направят частични изменения в подробния устройствен план. Това става ясно от предложението на местната администрация. Докладната е внесена вчера като извънредна за днешното заседание на Общинския съвет.

От екипа на кмета Димитър Николов заявиха, че имат съвсем кратки срокове, за да кандидатстват за финансиране и докладната не може да се гледа на следващо заседание. Част от съветниците обаче поискаха отлагане, за да се запознаят с всички материали.

„Има много въпроси и неясноти. На тъмно, в последния момент ли трябва да гласуваме? Трябва да се благоустроява, но не в полза на едно лице“, обяви Владимир Павлов от „Възраждане“. Самата промяна в ПУП-ПРЗ всъщност предвижда да се обособят две нови общински улици, а други две от общински да станат частни. Едната от тях обаче води директно до морето. Фирмите, на които ще се продадат терените са две, едната е „Хермес Соларис“, която е свързана с Ахмед Доган, а втората е офшорка, която води до Лукойл, обяви Константин Бачийски от СЕК.

Според него по този начин ще се ограничи свободния достъп до морето. „Ще си узаконят това безобразие да не допускат никой до морето“, заяви от трибуната на местния парламент Бачийски. Той поиска да се намерят други терени. Това според зам.-кмета Чанка Коралска е невъзможно, защото ще се изтърват сроковете за кандидатстване и Бургас ще изгуби финансирането на дълго чакан проект.

„Ченгене скеле е последната урбанизирана територия на община Бургас. Там няма отвеждане и преработване на отпадните води. Всички се сещате какво се случва с отпадните води на тези хора, които живеят там. Говорим за зоната на каналите“, обясни кметът Димитър Николов.

„Целта е да не изпуснем финасиране, което е важно, за да реализираме инфраструктурата на Ченгене скеле. Инфраструктура, за която от години се борим да стане факт. Когато се разработваше проекта, се оказа, че трябва да се преконфигуира част от уличната мрежа, за да се осигури най-добрия вариант за изграждане на ВиК мрежата“, обясни зам.-кмета Чанка Коралска и допълни, че безвъзмездното финансиране е в размер на 5 млн. лева.

Въпреки призивите за отлагане на докладната, тя беше разгледана. Наложи се съветниците да гласуват два пъти по нея. Първия път докладната получи 31 гласа, а преобразуването на публична общинска собственост в частна общинска изисква квалифицирано мнозинство. След кратка почивка и ново гласуване, 40 от съветниците гласуваха „за“, двама бяха против, а други двама гласуваха „въздържал се“.