3D диагностиката, която има редица предимства пред стандартната снимка на зъбите, намира широко приложение и при диагностициране на възпаление на синусите.

С най-новата техника разполагат  в XDEnt - кабинет за рентгенова диагностика в Бургас. Екипът на бургаския стоматолог д-р Светлин Караджов прилага успешно новия апарат, който с точност анализира синусните възпаления.

„Често при недобре проведено кореново лечение на горни зъби, микроорганизмите и техните токсини  причиняват патологични изменения в намиращитте се в близост горночелюстни синуси.

При 3D апарата, на триизмерното изображение, може много точно да бъде измерена дебелината на синусната мембрана, което  от своя страна позволява да бъде поставена точна диагноза. Задебеляването й над определен размер  е признак за наличие на възпалителен процес”, обясни за читателите на Грамофона нюз специалистът.

3D диагностиката е подходяща и при поставянето на зъбни импланти. Триизмерното изображение позволява много точно да бъде измерена наличната кост, както и близостта на анатомични структури като синуси и нерви. 

Накратко, с помощта на софтуеър, може да се направи симулация на поставения имплант, както и да се изработи хирургичен водач. Чрез него стоматологът може прецизно и при пълна безопасност да извърши самото имплантиране.

Друго често приложение на 3D изображенията е при лечение на коренови канали. Д-р Караджов отбелязва, че на обикновената  сегментна  снимка, било то на филм или дигитална, се визуализират триизмерни структури в двуизмерен образ.

Това много често е причина за неточна диагноза или невъзможност да бъде диагностициран проблемът, който е причина за оплакванията на пациента. Новият апарат дава абсолютна точност при измерването. То се прави при спазване на висок стандарт на хигиена и лъчезащита.

В предишния материал описахме, че най-важното предимство на 3D технологията позволява да бъдат взети навременни и точни мерки, за да бъдат запазени зъбите на пациентите.

Най-новият дигитален 3D ортопантомограф се намира в XDEnt - кабинет за рентгенова диагностика в Бургас на адрес: ж-к „Зорница”, бл. 58, ет.2, кабинет 22. За професионален съвет и лечение, може да се обърнете директно към екипа на телефон 0884/ 606 622.