Кметът на Карнобат Георги Димитров и ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" проф. Христо Бозов подписаха двустранно споразумение за сътрудничество. При актуализацията на бюджета на карнобатската община ще бъде гласуван фонд в помощ на висшето учебно заведения.

„Кохезионните фондове не доведоха до кохезия, а нашият потенциал замина в полза на „бедните“ европейски икономики. И това което се случва сега, макар и със закъснение е много важно, ние не го правим за нас, а за тези, които идват след нас!“, каза кметът на Карнобат Георги Димитров. Той разказа накратко какви лостове предприемат, за да поддържат медицински специалисти и общинско здравеопазване.

„В нашата болница, която обслужва две общини, почти не сме им дали възможност да харчат пари за оборудване и поддръжка на материална база. Всичко отива за заплати, за да можем да си задържим кадрите. Ние сме в изключително остра конкуренция с Бургас. Частните болници купуват много лесно специалисти и ако искаме да се задържим, трябва да правим компромиси. Ние не се отказваме от качественото медицинско обслужване на модерните високотехнологични болници в Бургас, но за да стабилизираме болния пациент, да го обслужим, да му помогнем навреме, трябва да инвестираме в здравеопазването и медицинските специалисти.“, разказа карнобатския градоначалник Георги Димитров.

„Още веднъж професор Бозов, благодаря за това, което правите!“, каза Георги Димитров.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" презентира проект за нова университетска сграда за Факултет по фармация. В момента се обучават студенти по медицина, здравни грижи, медински сестри и рехабилитатори. Ръководството търси подкрепа за разширение на специалностите от местната и държавна власти.