Почти всеки от кметовете на общини в Бургаска област е свързан по един или друг начин с бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров". Това стана ясно на посписването на двустранни споразумения с висшето учебно заведение от страна на градоначалниците. До официалната част се стигна след като ректорът проф. Христо Бозов потърси подкрепа от местната власт за най-стария университет в Югоизточна България.

Почти всички кметове се отзоваха с охота на призива. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев с гордост обяви, че е възпитаник на ВУЗ-а. Преди да стане кмет той работеше в банковия сектор.

Кметът на Руен Ахмед Мехмед каза, че това е „нашият университет“, тъй като много от младите жители на руенската община завършват точно Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Освен това малкият син на Ахмед Мехмед в момента попива академични знания като студент в това учебно заведение, а големият наскоро се е дипломирал пак тук.


 

Кметът на Камено Жельо Вардунски ще предложи на общинския съвет да гласува стипендии за студенти от Каменската община, които после ще се върнат да работят в същия край. Подобно решение за общински стипендии ще приемат почти всички общини в Бургаска област, за да задоволят нуждите си от специалисти.


 

Кметът на Царево Марин Киров, който е доцент и доктор по право, предложи да бъде създаден Факултет по юридически науки. „Община Царево има целенасочена политика да работи съвместно с университетите – през настоящия програмен период имаме редица съвместни проекти с няколко университета. Да работим с университет от гр. Бургас, ключов за региона, за нас е още една постигната цел. Радостна е тенденцията учениците от Царево да избират да продължат образованието си в близки за нас университети.“ заяви кметът на Царево след официалната церемония.

 

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов също възторжено заяви, че за малки населени места като Сунгурларската община е изключително важно да има подготвени кадри и се надява по-бързо да се реализара Факултетът по фармация и да се разрастнат медицинските специалности, за да задоволят нуждата от здравни работници.

 

Кметът на Приморско Иван Гайков пък обяви, че в управляваната от него община отдавна са приели да отпускат стипендии на студенти и вижда, че развитието на Югоизточния регион в сферата на образованието вече е факт.