„Слънчев бряг“ АД разпространи официалното си становище относно идеята, за която и Gramofona.com съобщи, инфраструктурата на комплекса да се прехвърли на община Несебър. Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

В публичното пространство в последните седмици се появиха 3 публикации, свързани със старата идея за т. нар. „безвъзмездно прехвърляне на собствеността на „Слънчев бряг“ АД от държавата на Община Несебър“.

В тази връзка, от името на акционерно дружество „Слънчев бряг“, сме длъжни да внесем следните разяснения, тъй като съзираме опасност обществото да бъде дезинформирано от говорителите на тази идея:

1. Изказването „Общината да си вземе инфраструктурата в Слънчев бряг“, както и „държавата да прехвърли безвъзмездно собствеността на Община Несебър“, е меко казано подвеждащо.

Първо, защото Община Несебър никога не е била собственик на инфраструктурата в комплекса, Зона Изток. Държавата създава „Слънчев бряг“ ЕАД като 100% държавна собственост през 1991 г., а през 1997 г. чрез приватизация в акционерното дружество дялове закупуват над 3 500 физически и юридически лица, които и към момента имат собственост в „Слънчев бряг“ АД. И второ, защото идеята за „безвъзмездно прехвърляне“ би ощетила, както миноритарните акционери, които са платили за дяловете си, така и държавата, която и към момента притежава 75% собствеността в дружеството. Тази собственост на инфраструктурата като улици и обществени площи се изразява в стотици милиони левове.

Хипотетично ако тази идея намира поддръжници, то тези поддръжници трябва да бъдат ясни кои са, кой ще управлява националния комплекс и имат ли тези хора зависимости. Както става ясно по-горе, само миноритарните акционери в дружеството са над 3 500 физически и юридически лица с общо 25% участие. Тези акционери, инвестирали парите си, не могат да бъдат неглижирани в този диалог, било то и с подписка от други 1 500 души.   

Обръщаме внимание, че към момента община Несебър стопанисва инфраструктурата в Зона Запад в Слънчев бряг, както и 50% от ул. „Първа“. Тук въпросът е дали Общината хипотетично би имала ресурс за инвестиции в инфраструктурата и в Зона Изток или се търси само финансов интерес от експлоатирането на собствеността.

2. В същите тези изявления, двамата говорители на идеята обвързват т. нар. „безвъзмездно прехвърляне на собствеността на Слънчев бряг АД“ с „налагане на мораториум за издаване на строителни разрешителни за срок от 3 години след прехвърлянето“. Това прави директно внушение, че акционерното дружество има нещо общо със застрояването в Слънчев бряг. Подчертаваме, че „Слънчев бряг“ АД по никакъв начин не регулира и не участва в процеса по издаване на строителни разрешителни в комплекса. Всяко подобно твърдение трябва да бъде сметнато за инсинуация. Или за опит за внушение, че при едно евентуално управление от страна на Община Несебър, няма да се допуска строителство в комплекса. Самият факт, че тези изказвания се правят от собственик на хотели в Слънчев бряг, член на Общинския съвет в Несебър, водят до следните важни въпроси:

Има ли конфликт на интереси хотелиер, концентрирал в себе си огромна леглова база, да зове за смяна на собственика на инфраструктурата в комплекса?

Тази идея за 3-годишен мораториум означава ли, че след 3 години с решение на Общинския съвет в Несебър, ще могат да продава апетитни парцели на крайбрежната в Слънчев бряг с възможност за застрояване?

Ще се строят ли нови хотели в Зона Изток след отпадане на мораториума и на каква цена ще се продават парцелите с решение на Общинския съвет?

Припомняме, че „Слънчев бряг“ АД към момента стопанисва над 650 000 кв. м. в Зона Изток. Това са основно улици, тротоари, паркинги, зелени и обществени площи, оценявани на стотици милиони левове.

Дружеството не извършва хотелиерска дейност и няма хотели, нито ресторанти или други подобни обекти. Задължението му е със собствени средства да поддържа осветление, озеленяване, места за разходка, паркиране, осъществяване на достъп на транспортни и технически средства на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите, охрана и видеонаблюдение и т.н.

Тези задължения са свързани с огромни разходи, които на година надхвърлят 2 милиона лева. Комплексът е национален курорт с макроикономическо значение.

Евентуален диалог за собствеността на „Слънчев бряг“ АД трябва да се води на експертно ниво и с аргументи за развитието на летния туризъм в България. Трябва да бъде защитаван държавния интерес и този на миноритарните акционери.