На 30 юли 2021 г. Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ в Бургас е извършила проверка по сигнал за незаконен строеж на „Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море“, съобщиха от Дирекцията. Въпросният колектор отвежда битовите и фекални води в залива Свети Яни, находящ се между плажа при устието на река Велека и централен плаж „Бутамята“ в село Синеморец, община Царево. Съоръжението е втора категория по номенклатурата на видовете строежи.

Проверката е констатирала, че действително колекторът (отходна тръба) се използва за оттичане на отходните води на селото в морето. Това е в нарушение на издадената на 12 август 2008 г. заповед от РДНСК Бургас за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор, която е потвърдена с Решение № 1101/12.12.2008 г. по адм. дело № 1437/2008 г. на Бургаския административен съд, оставена в сила с окончателно решение № 5239/21.04.2009 г. на Върховния административен съд на Република България - Второ отделение.

На 16 октомври 2008 г. от ДНСК е издадена Заповед за премахване на „Канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море“. Причината е, че строежът е без необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ.

В тази връзка, предвид бездействието на Община Царево, е образувано административно наказателно производство срещу възложителя - кмета на общината, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.

В сигнала е посочено, че колекторът замърсява морето и нарушава неговата екосистема. В тази връзка ДНСК е препратила сигнала по компетентност до МОСВ и РИОСВ Бургас.

От Gramofona.com се свързахме с кмета на Царево. Очаквайте позицията по казуса на Георги Лапчев.