След проверка на два плажа в гр. Созопол по сигнал Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) направи предписание на фирма „Ауто Фактор“ ЕООД да преустанови незабавно изземване на пясък от Черно море, съобщиха от там.

Действията на концесионера са в несъответствие с уведомление, изпратено до министъра на туризма с копие до БДЧР, съгласно което се предвижда изнасяне на пясъчно покритие от плажа и натрупването му далеч от обичайните ветрови вълни, без да се засягат бреговете на водните обекти.

Във връзка с установеното нарушение на естественото състояние на брега на Черно море фирмата – концесионер на плажа в гр. Созопол, бе поканена в тридневен срок да се яви на среща за изясняване на обстоятелствата по случая.

По-рано днес от Министерството на туризма съобщиха, че са изпратени експерти на ведомството, които да направят проверка на извършваните дейности за изграждане на пясъчни диги на Централния плаж в Стария Созопол.