Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са проверили сигнал за багер, изкопаващ пясък на брега на морето и изграждащ укрепителна дига на плаж „Созопол Централен“, съобщиха от там. Сигналът е получен днес сутринта.

При обхода на плажа е установено, че е изградена дига по цялото протежение на плажната ивица с дължина около 500 метра и височината 2,5 – 3.00 м. Проверяващите са констатирали, че багерът на плажа изземва пясък от Черно море и изгражда дигата.

Установено е нарушение на естественото състояние на брега на Черно море в района на морски плаж „Созопол Централен“, информират от БДЧР и обещават, че ще предприемат административно-наказателни мерки по реда на Закона за водите.

Снимка: Зоя Кандрова/ Фейсбук