От извършените геодезически замервания на терен при съвместната проверка на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас и Министерството на туризма на увредени дюни в района на къмпинг „Смокиня“, попадащи в Природна забележителност пясъчни дюни местност Каваци, се установи, че общата площ на засегнатият участък е 1295 кв.м., от който 1205 кв.м дюнни образувания от различен вид (бели, сиви и зараждащи се дюни). Това съобщиха от РИОСВ.

От площта на дюните 133 кв.м са на морския плаж „Смокини-север“, предмет на концесията, а останалата площ попада в частни имоти.

Резултатите ще бъдат предоставени на компетентните органи, разследващи случая.