СУ „Иван Вазов“  е единственото училище в областта, което предлага професионални паралелки в област „Здравеопазване“ - „Асистент на лекар по дентална медицина“ и „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”.

Защо бъдещите осмокласници трябва да изберат СУ „Иван Вазов“ – интервю с директора на учебното заведение Виктор Григоров.

 

Г-н Григоров, СУ „Иван Вазов“ е единственото в областта, което предлага професионално обучение в медицински специалности. Защо те са важни?

Предлаганите от нас специалности са важни, защото чрез тях ние  даваме възможност на младите хора да се ориентират към сферата на здравеопазването, да  водят здравословен начин на живот и да имат възможности и способности да помагат на хора изпаднали в беда. И двете ни специалности са изключително хуманни.

Те учат младите хора да пазят своя живот и живота на близките си, както и да оказват първа помощ. Нашите ученици имат достатъчно познания, за да стабилизират пациенти до пристигане на линейката. А също така новата ни специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“ дава възможност за реализация в тази професия на бъдещето, която според мен ще бъде все по-търсена и по-търсена.

С развитието на технологиите, стоматологът няма да може да работи сам, а ще бъде подкрепян от човек, който умее да извършва всички базови дейности – от рецепция, до подготвяне на пломби, работа с медцинска документация, правене на рентгенови снимки, асистиране при извършване на манипулации. 

Това е една изключително отговорна професия. А ние точно на това учим и нашите възпитаници – да бъдат отговорни, дисциплинирани и със сериозно отношение към бъдещата си реализация.

Спокойно можем да кажем, че Вие сте медицинската гимназия на Бургас. Предвиждате ли разкриването на нови професионални паралелки?

Да, обмисляме нови специалности. В рамките на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение, Модул 1“ ще направим всичко възможно, за да предложим още две нови специалности с медицинска насоченост.

Имаме идеи, които вече сме коментирали с представители на РУО, но процедурата по включването им в „Списъка за професионално образование и обучение“ е дълга и сложна. Надявам се да бъда свидетел на тяхното въвеждане в училище.

Специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове” вече е утвърдена. Къде се реализират Вашите възпитаници, които вече са завършили?

Да, тази специалност вече е утвърдена. Имаме завършил випуск и миналата, и тази година. Имаме наши възпитаници, които вече са приети в направление рехабилитация и терапия, а също и такива, които учат за медицински сестри и за лекари, кинезетерапевти.

И двете ни специалности дават възможност за придобиване на  начално медицинско образование. Нашите ученици изучават анатомия, физиология, ортопедия, травматология, видове заболявания, латински език с медицинска терминология, имат много часове по долекарска помощ и по лечебен масаж. Имаме тясно специализирани преподаватели, рехабилитатори и кинезитерапевти, медицински сестри и лекари.

Всъщност, това е специалност, която позволява на тези деца да се развиват не само в здравеопазването, но и в  туризма?

Да, точно така. Освен в специализирани болници по рехабилитация и санаториуми, има и много спа хотели, в които има кало- и луго лечение. Нашите ученици провеждат учебната и   производствената си практика в утвърдени здравни заведения като ДКЦ 2,  „Лайф хоспитал“, МЦ  „Стайков и фамилия“, Военна болница- „Свети Георги Победоносец“, Специлаизираната болница по рехабилитация „Бургаски минерални бани“, също така баленохотел „Свети Мина“ в „Бургаски минерални бани“, МБАЛ „Сърце и мозък“, хотел „Аква“ а също и в други бази извът Бургас, например хотел „Черноморка“ в Приморско, СБР Несебър и много други.

Част от нашите възпитаници са получили предложения за работа през лятото и работят на трудов договор, според възрастта си. И имаме много добри отзиви от техните работодатели. Те продължават да ги търсят, дори и след като са завършили училище.

Защо бъдещите осмокласници трябва да изберат СУ „Иван Вазов“?

Каня тези деца, които имат интерес към здравословния начин на живот, които обичат биология и химия и които искат да продължат след това висшето си образование в тази сфера. Ние разполагаме с прекрасна материална база, предоставяме много добра подготовка по биология и химия, ние сме иновативно училище, а сега ни предстои подписване на договор за STEM- център: „Научна лаборатория по биология и химия“. 

Надявам се още това лято и той да бъде готов. Ние разчитаме на деца, които желаят да се обучават и да получават нови знания. Искрено се надявам те да изберат областта на здравеопазването като сфера на своята реализация.