Панайот Рейзи е кмет на община Созопол трети мандат. Морската община даде заявка за участие в Организацията за управление на туристическия район „Южно Черноморие“. В нея влизат и останалите 12 общини от Бургаска област. С какво новата организация ще допринесе за развитието на община Созопол? С какви туристически обекти ще се включат от местната администрация? Интервю на Gramofona.com с градоначалника на Созопол Панайот Рейзи.

Г-н Рейзи, какви резултати очаквате от обединяването на бургаските общини за общ туристически продукт?

-  Имаме позитивни очаквания по отношение обединяването на бургаските общини, за да можем да се рекламираме като един общ туристически продукт. Това би довело до по-активна, динамична и ефективна реклама на региона. Когато се популяризира разнообразен туристически продукт, с разнообразни атракции, археологически и исторически обекти, модерна туристическа инфраструктура и добро обслужване, шансът да бъдат привлечени повече, а защо не и нови туристи е по-голям.

Това е ново за нас общините и вероятно ще има още какво да коментираме в конкретика. Считам, че идеята е много добра. Надявам се, че и останалите колеги от другите бургаски общини не само ще подкрепят, но и активно ще участват в реализирането на тази идея. Особено морските общини, при повечето от които основният поминък е туризмът. Така че колкото повече възможности имаме за реклама и популяризация, толкова по-добре.

С кои обекти ще се включи Вашата община в туристически район "Южно Черноморие"?

-  Созопол има много обекти, с които може да се включи в общия туристически продукт. Най- старият град в страната с история на 2630 години има богата история и култура, която достойно може да презентира както региона, така и страната.

Регламентът, обаче допуска два основни обекта и още 4 допълнително от всяка община. Все още категорично не сме решили кои точно да бъдат, но имаме няколко, които донесоха световна слава и световни награди на града.

Созопол получи световно признание и влезе в световните туристически каталози с историческото откритие на мощите на Св. Йона Кръстител на остров Свети Иван още през 2010 година. Пет години по-късно Созопол спечели второто място за световна дестинация с археологическия комплекс Южна Крепостна стена и Кула. Изключително интересен и привлекателен за туристите е археологическия комплекс „Св. Николай Чудотворец” в центъра на града, където беше разкрита уникалната крепостна стена, открити бяха останки на антични обекти, средновековна църква и манастир, мощи на Свети Николай Чудотворец и не на последно място скелета на Созополския вампир. Той продължава да привлича интереса на туристите и към Археологическия музей, където е експониран.

Една от емблемите на Созопол е Старият град, който е архитектурен и археологически резерват. Това е един музей на открито със своите възрожденски къщи, църкви, с Античния комплекс и с уникалната си атмосфера. Това е другият основен обект, с който Созопол ще се включи в общия туристически продукт.

Кои видове туризъм се развиват на територията на община Созопол?

-  Освен традиционния морски туризъм, с който Созопол привлича хиляди туристи, развиваме още исторически и културен туризъм. Обогатяваме постоянно  музейната инфраструктура, като тази година открихме нов Етнографски музей и нов Център на занаятите на мястото на изгорялата данъчна служба.

По отношение на културния туризъм, с годините утвърдихме уникален културен продукт каквато е лятната културна програма, по време на която туристите имат възможност безплатно да посещават концерти, театри, изложби и представления всяка вечер на Амфитеатъра. Успешно развиваме и фестивалния туризъм, като в рамките на фестивалите градът се посещава от участници от цял свят, а фестивалите през годините стигнаха 12. Интересът към религиозния туризъм е постоянен и обхваща както летните така и пролетните, и есенните месеци. На територията на общината се развиват и ловен туризъм, дайвинг и спортен туризъм.

 Обмисляте ли нови, като яхтен и круизен туризън, например?

-  Тези видове туризъм са много печеливши и привличат богати туристи. В Созопол има частно яхтено пристанище, което привлича голям интерес. Ние като община имаме интерес и намерение да развиваме конгресен туризъм.

Огромен интерес към града има за различни международни конгреси, конференции и др. подобни събития. Проблемът е, че не разполагаме с подходяща сграда и затова в началото на всеки мандат искаме с общинския съвет от Военното министерство да ни предостави за ползване сградата на Дома на народния флот /ДНФ/. Там бихме могли с общински средства да направим необходимия ремонт и да оборудваме залите, за да предлагаме условия на световно ниво. Така ще удължим и туристическия сезон, защото събитията от конферентния туризъм обикновено са през пролетта и есента.

Според вас една община трябва да се рекламира самостоятелно по борсите или в общ пакет, както се обединихте?

-  Едното не изключва другото. Безспорно участието в туристически борси и презентирането в други форуми е добре да бъде с общия продукт. Така ще се наложи единна визия на региона и ще бъде разпознаваем, а оттам и предпочитан. Разбира се, ние като община ще продължим да търсим и други начини за реклама и популяризация.

Кои са проблемите, които възпрепятстват за развитието на различни видове туризъм във Вашата община?

 -  Основният проблем е необходимостта държавата да ни предостави собствеността или друг начин за стопанисване на различни обекти. Истината е, че не винаги държавата е добър стопанин, а на територията на Созопол има много примери затова. Археологически и исторически обекти са държавна собственост. Ако се предоставят на общината бихме могли да ги развиваме и да ги поддържаме.

Става въпрос и за островите, за археологията  и др. Ще дам пример с Гърция, защото има хора, които се чудят защо там туризмът се развива много по-добре от нашия, въпреки стачки или природни бедствия. Защото всичко, което е на територията на дадена община е собственост на общината и тя е мотивирана да разработи такъв туристически продукт, че той да бъде печеливш и да се предлага целогодишно.

Имаме дългосрочна визия за развитието на туризма и видовете туризъм и ще продължим да работим по нея. Създаването на общ туристически продукт, в който ще участваме само ще донесе още ползи на морските общини.

Колко души годишно посещават Вашата община?

-  За тази година все още нямаме окончателни данни, защото за наша радост сезонът продължава. Към момента мога да кажа, че Лято 2016 бе успешно. Очакванията са към края на септември нощувките в Созопол, Черноморец и курортните комплекси да достигнат рекордните 200 хиляди. Градът беше пълен през четирите почивни дни за 6 септември и браншът бе доволен, надявам се да се повтори и за настоящите почивни дни.