Паниката сред училищните директори е заради решение на тристранен съвет сами да платят на квестори пари, които не са предвидени в бюджетите им. Един от участниците в този тристранен съвет е Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).

Към днешна дата Стаматов е директор на 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София. Той беше и заместник-министър на образованието. Редакцията на Грамофона нюз потърси Диян Стаматов, за да коментира защо се стигна до това решение

Г-н Стаматов, какво наложи заплащането на квесторите да става от бюджетите на училищата в страната?

В провеждането на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване учителите са включени буквално на първа линия в ролята на квестори. Тяхното гарантирано присъствие е необходимо, за да могат изпитите да се проведат и да бъдат честни. Според образователното министерство изплащането на премиите за квесторите би могло да стане условно казано от икономиите на училищата, направени през месеците март, април, май и юни.

От къде са тези икономии?

Тези икономии произтичат от ток, вода, парно, различни други консумативи, които в реална друга среда биха се използвали. На този етап няма откъде другаде да се реализират средствата. Съюзът на работодателите предложи парите за квесторите да са от националните програми, които бяха приети само преди няколко дни. Образователното министерство пое като ангажимент това да се случи само и единствено, ако в края на годината има останали средства по тях.

При условие, че изпитите са в работен ден, не е ли редно възнаграждението да идва от министерството, а не от училищните бюджети, защото това е премия извън заплатите?

Така или иначе учителите, които са квестори в изпитните дни си получават своето трудово възнаграждение. С оглед сигурността, здравето и живота на всички участващи квестори, е разумно да се даде такова възнаграждение. За разлика от другите години, в които тези дни бяха обявени за неучебни, сега ще има дистанционна форма на обучение и тя няма да спре.

Колкото до въпроса ви дали парите трябва да бъдат от държавата или от бюджета на училището? В епидемичната ситуация училищните бюджети не са намалени по никакъв начин. Те имат бюджет от началото на календарната година до края, който по никакъв начин не е ощетен въпреки създалата се много сериозна ситуация в страната.

На 100 % ли училищата получиха държавното си финансиране?

Училищата получават на 100 % своето държавно финансиране за всеки един от месеците. До днес, 13 май, нямаме нито един ден забавяне. Бюджетите на училищата не бива да се тълкуват като ощетени от държавата по никакъв начин. Не бива да се забравя и че от 13 март нито един ученик не е бил в училище, т.е. няма нито една елементарна щета в дадената сграда.

В нормална среда всеки ден се чупи различен инвентар и се дават средства за поправянето му, които са отново от бюджетите на училищата. Тези пари никой не идва да ги осигури допълнително. За три месеца амортизация на сграден фонд няма.

Директори от Бургас пресметнаха, че им трябват между 6 000 и 10 000 лева, за да платят на квесторите. Какво се случва, ако някое училище няма възможност да осигури тази сума?

Мога да ви подскажа от къде могат да дойдат парите. В момента училищата правят икономии от по-малко средства, предвидени в бюджетите за ток, гориво, вода. Това е едно от големите ни разходни пера всеки месец. За месец март училището, което ръководя е направило икономия за около 6 000 лева, само от перото за гориво. Другото направление, от което могат да бъдат използвани средства, е от квалификация. Първите девет месеца на тази календарна година нито един учител не е отишъл на квалификация, т.е. тези средства са налични в бюджетите на училищата. Те остават и могат да бъдат използвани за даденото направление.

Предходните години всеки един от директорите има отделени средства и за поддръжка на материално-техническата база, по 24 лева за всеки ученик. Тази година се намираме в изключително свръх екстремна ситуация, в която животът и здравето е на преден план, а не битови и свръх елементарни сметки. Точно тук е  много важно отделянето на част от тези средства да отидат и за възнагражденията на квесторите. Ето, дотук Ви дадох пет примера. Един добър ръководител на учебно заведение със своя счетоводен екип, било то счетоводна къща или главен счетоводител, би могъл да направи своите сметки и да види, че нещата не са както миналата година.

В момента трябва да сме щастливи, че нямаме голямата епидемия, която е в Италия, в техните училища или във Франция. Ние се намираме в свръх благоприятна ситуация на фона на епидемията. Нито един мой колега не бива да забравя това. Питате защо държавата не осигури тези средства? Защото държавата се опитва да осигури средства за хората, които останаха без работа, които нямат бюджети. В нашата сфера има бюджет, който е непокътнат и той трябва да се използва разумно, предвидливо и целесъобразно.

А има ли програми, по които могат да се преведат средства на училищата, с които да се поемат разходите на квесторите?

Тъжното е, че след като беше приет колективният трудов договор и анексът към него, в социалните мрежи прочетох коментари от типа на: „Толкова ли им се откъсна от сърцето? Толкова ли ни оценяват труда?” Истината е, че образователната система е най-благоприятната среда в момента в цялата ни страна. Учителите са хората, които на момента си получават работните заплати. До този момент те нито веднъж не бяха изнесени на улицата, нито веднъж в тази ситуация нямаха пряк досег със заразоносител или болен.

Те останаха в домовете си и реализираха дистанционната форма на обучение. Не бива да се забравя, че този позитивен формат е в резултат на добрата организация на учители, ръководители, директори и на министерство. Всеки ден слушаме как хората остават без работа, как дълго време са в неплатен отпуск. И в момента да се коментират такива неща – от къде ще дойдат, защо ще дойдат, дали ще са от държавния бюджет, дали ще са от общинския в конкретния случай – това са все пари от държавата.

Нека директорите много добре да помислят за тези средства, които са им предоставени и нека не се забравя, че в много от училищата има огромни бюджети. При малкото училище се получава така, че то осигурява малко квестори. 6 000 лева в бюджета на едно училище не е проблем. Да, всеки разбира се очаква да му дойдат от някъде другаде, но в дадената ситуация това може да бъде отделено и от самите предвидени средства за ремонти.

Снимка: Monitor.bg