Най-рано догодина живеещите на ул. „Странджа“ в кв. Рудник ще могат да видят улицата си в по-приличен вид. От близо 4 години хората там постоянно газят във фекални води.

Кварталът е част от голям проект, в който е включен и съседният Черно море. Общата му стойност надхвърля 18 млн лева, но в момента са усвоени само 11 млн от средствата. Проектът за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа се финансира от Предприятието за управление на околната среда (ПУДОС).

„Проектът е на една доста голяма стойност, което прави финансирането му наведнъж невъзможно, за това е разделен на няколко етапа, които са обособени на принцип канално-помпени станции и възможност за отвеждане на водите от изградената част от проекта“, обясни ресорният зам.-кмет Руска Бояджиева. За това и първо е направена канализацията на ромската махала, която се намира във високата част.

В квартала проектът е изпълнен на 50%. Останалите улици, включително и „Странджа“ попадат в третия му етап, за който все още не са отпуснати необходимите средства. Местната администрация е подала заявление още в края на 2016 год.

“Всичко зависи от наличието на финансов ресурс и това ще се случи след решение на Управителния съвет на ПУДОС. Надяваме се това да стане в началото на 2019 год.“, обясни Руска Бояджиева. Дори и да се подменят старите тръби обаче, улицата няма да бъде преасфалтирана в рамките на този проект. „В този случай ПУДОС работи по логика, която е известна на всички – финансира се възстановяването на улиците в първоначалния им вид, а доколкото разбирам тази улица не е била асфалтирана“, обясни зам.-кметът.

Това означава, че за да има нормална настилка на ул. „Странджа“ ще трябва да се предвидят средства в капиталовата програма на общината и то едва след като приключи големият проект за водопроводната и канализационна система в квартала. До тогава хората ще трябва да разчитат или на фекалки, които да почистват запушената тръба, или сами да платят за ремонта й. „Тази канализация, която е факт на улицата, не е изградена съгласно одобрени строителни книжа. Т.е. общината по закон няма право да изразходва средства за нейното поддържане“, обясни Руска Бояджиева.

Според нея, реално в момента канализацията на ул. „Странджа“ няма собственик. Хората обаче твърдят, че това е канализация за отпадни води, която навремето е строена по всички правила. Тръгва от преливника на близкия каптаж, има и канализационни шахти.

„Някои си купихме къщите с канализация, която е свързана към голямата тръба. Други пък са плащали за проекти, които са одобрени и така са се свързали. За нас тръбата не е незаконна“, категорични са живеещите на ул. „Странджа“. Според местната администрация обаче, щом няма канализация, то къщите трябва да са със септични ями, а разходите по обслужването им се поемат от собствениците.