Автобусна спирка по линия N:7 бе изградена между ул.Одрин и кв. Лозово. До момента на работещите там им се налагаше да изминават разстоянието от най-близката автобусна спирка до работните им места по самото улично платно, тъй като няма изградени пешеходни зони. Така немалкото разстояние от 750 м представляваше сериозно

затруднение за всички работещи и създаваше предпоставки за възникване на инциденти.

Реализацията на новата спирка се случи след като 70 души, работещи в предприятията в района, подкрепени от партиите Синьо Единство и ДСБ-Бургас (част от Реформаторския блок), се организираха в подписка за изграждането на спирката.