Работещи в предприятия, намиращи се  между  ул. „Одрин” и кв. Лозово организираха подписка с искане към община Бургас да бъде изградена нова спирка на автобусния транспорт по линия №7, за да се улесни и обезопаси придвижването до работните им места.

В момента работещите в предприятията по тази отсечка  изминават разстоянието от най-близката автобусна спирка до работните си места по самото  улично платно, тъй като няма изградени пешеходни зони. Така не малкото разстояние от 750 м представлява сериозно затруднение за всички работещи и създава предпоставки за възникване на инциденти.

Проблемът може много лесно да се разреши чрез изграждане на междинна автобусна спирка, смятат подкрепилите подписката 70 души.

Искането е подкрепено от ДСБ и Единство- Бургас, които вече са го внесли за разглеждане в общинския съвет.

Други бургазлии настояват и за допълнителна автобусна спирка между ул. „Булаир” и Трета поликлиника, тъй като разстоянието между двете съществуващи в момента спирки е повече от километър и половина.