Хоби

Риби мренки

Ангелина само се викаше тъй. Инак хич не беше ангел. Като начумереше тез ми ти две черни гайтан-вежди, като направеше ръцете на голямо „Ф“ – същински фатмак! 

Тримата братя и морския змей

Живяли някога трима братя рибари. Някога, някога – преди има-няма десетина година, така че на практика и сега трябва да са си живи хората.

Блатото

Това, което ще ви разкажа, ми се случи преди години, когато Господ понякога слизаше на земята, а някои хора дори го смятаха за българин

Боб със зеле

Има два вида рибари. За едните това е спорт, а другите успяват да хванат нещо! Но аз ще ви разкажа за един трети вид……

В очите на рибата

Докато закусваше, той гледаше с внимание как баща му си преглеждаше раницата с такъмите.

Времето

20.11

14o - 16o
21.11

14o - 15o
22.11

10o - 12o
23.11

9o - 13o