Хоби

Риби мренки

Ангелина само се викаше тъй. Инак хич не беше ангел. Като начумереше тез ми ти две черни гайтан-вежди, като направеше ръцете на голямо „Ф“ – същински фатмак! 

Тримата братя и морския змей

Живяли някога трима братя рибари. Някога, някога – преди има-няма десетина година, така че на практика и сега трябва да са си живи хората.

Блатото

Това, което ще ви разкажа, ми се случи преди години, когато Господ понякога слизаше на земята, а някои хора дори го смятаха за българин

Боб със зеле

Има два вида рибари. За едните това е спорт, а другите успяват да хванат нещо! Но аз ще ви разкажа за един трети вид……

В очите на рибата

Докато закусваше, той гледаше с внимание как баща му си преглеждаше раницата с такъмите.

Въдицата

Те – две момчета на около четиринадесет години, играеха на стар прашен под

Времето

25.08

21o - 23o
26.08

20o - 35o
27.08

18o - 33o
28.08

17o - 31o