Хоби

Блатото

Това, което ще ви разкажа, ми се случи преди години, когато Господ понякога слизаше на земята, а някои хора дори го смятаха за българин

Боб със зеле

Има два вида рибари. За едните това е спорт, а другите успяват да хванат нещо! Но аз ще ви разкажа за един трети вид……

В очите на рибата

Докато закусваше, той гледаше с внимание как баща му си преглеждаше раницата с такъмите.

Въдицата

Те – две момчета на около четиринадесет години, играеха на стар прашен под

Риболов

Алики тичаше по крайбрежната улица всяка събота сутрин.

Камбаната на Капитана

Разкажи ми пак за съкровището- помолих го, а той ме изгледа развеселен изпод обичайно смръщените си вежди

Времето

16.06

20o - 30o
17.06

19o - 31o
18.06

17o - 28o
19.06

17o - 27o