Окръжен съд- Бургас прекрати съдебното производство по унищожаване на защитена територия и природна забележителност „пясъчни дюни в м. Каваци“ на основание чл. 378, ал. 3 от НПК.

Съдът констатира, че се установяват нови фактически положения, различни от събраните доказателства в хода на съдебното следствие.

Съдът следва да разгледа делото в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението. Когато установи нови, съдът прекратява делото и го връща на държавното обвинение.

След изслушване на две нови експертизи се установиха противоречия и несъответствия с обстоятелствената част на обвинението, а именно:

1.     Дюнните местообитания, конкретно увредения участък, не е унищожен, а е увреден.

2.     Повредената пясъчна дюна не се намира в процесния имот, собственост на Иван Нончев.

Определението на Окръжен съд – Бургас не подлежи на обжалване и протестиране.

Снимка: Фейсбук