Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 139 577 143.18 лв., съобщиха от там.  

В Софийски градски съд се внасят две искови молби – срещу Миню Стайков и Стайко Стайков. Двамата са с повдигнати обвинения от прокуратурата. В хода на производството в КПКОНПИ е установено значително разминаване между легалните доходи и притежаваното имущество.

Съгласно днешното решение, Комисията ще предяви иск срещу Миню Стайков и свързани с него лица и търговски дружества (по смисъла за ЗПКОНПИ) в размер на 137 486 796.65 лв. В този размер са включени парични суми, дружествени дялове в „Стайстрой консулт“ ЕООД, „Топаз Трейд“ ЕООД, „Топаз мел“ ООД, акции от две офшорни дружества, регистрирани в Република Панама, недвижими имоти в гр. София и гр. Карнобат, поземлени имоти, вкл. части от залесени територии (гори), суми по банкови влогове и два леки автомобила, собственост на „Топаз мел“ ООД: „Бентли Азуре“ на стойност 230 000 лв. и „Мерцедес С 500 4 Матик“ на стойност 84 000 лв. Предявен е и иск за отнемане в полза на държавата на поземлен имот в с. Ситово, общ. Болярово, на стойност 202 698 лв., който е собственост на „Соларен парк Болярово“ ЕООД.

Искът срещу Стайко Стайков е в размер на 1 992 184 лв. КПКОНПИ претендира дружествени дялове от „Рент Лукс Мобил“ ЕООД, дялове от „Топаз Мел“ (регистрирано в Чехия), дялове от Topaz Mill Hellas Mon.Epe“ (регистрирано в Гърция), парични суми, както и 5 леки автомобила - „Мерцедес Е 500“ 4 Матик“ (35 000 лв.),„Мерцедес Е 350“ ЦДИ 4 Mат“ (22 000 лв.), „Мерцедес МЛ 500 4 Матик“(46 000 лв.), Мерцедес АМГ Г 63“ (160 000 лв.), ремарке за лек автомобил, Влемикс ВБТ 35-3(7000 лв.)

КПКОНПИ е включила в цената на иска и паричната равностойност на следните леки автомобили:

- сума в размер на 85 860 лв., представляваща стойността на лек автомобил „БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛ ГТ“,

- сума в размер на 155 000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка и модел „Порше Панамера Турбо“,

- сума в размер на 391 166 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Ламборджини Авентадор“,

- сума в размер на 85 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Мерцедес Г500“,

- сума в размер на 55 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил “Фолксваген Туарег”,

- сума в размер на 65 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Мерцедес Г 63 АМГ“,

- сума в размер на 30 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „БМВ 530 Д Х Драйв“,

- сума в размер на 80 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Бентли Флайнг СПУР В 12“,

- сума в размер на 62 586 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка и модел БМВ 750Д Хдрайв,

- сума в размер на 225 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „Мерцедес АМГ ГТ Ц 63“

През месец декември 2019 г. на Стайко Стайков бяха наложени запори от съда в размер на 1 990 673 лв. По искане на КПКОНПИ е наложен запор и върху 5 леки автомобила, които се водят собственост на „Рент лукс мобил“ ЕООД.