По 30 дела се падат на съдия от Малко Търново и Царево. Натовареността и в двете съдилища нарасна от години и тя е над средната за страната, каза в Бургас членът на Висшия съдебен състав /ВСС/ Светла Петкова.

Това е причината граничните съдилища да не се закриват. „Натовареността на съдилищата в Бургаска област като цяло се засили. От една страна работата е много заради емигрантския поток, от друга страна в Бургас има пристанище, свързано с търговия“, поясни още Петкова.

Тя поясни, че има райони с много по-голяма натовареност и такива, с много по-ниска от средната за страната. „Редно да се наложи не толкова закриване, колкото обединяване на ниско натоварени съдилища или да се приеме друга форма, при която дейността да премине към съседен район. Тъй като прокуратурата следва съдилищата по Закон, промените, които настъпят, ще се отразят и на прокурорите", уточни магистратът.

 В страната има съдилища, където разстоянията помежду им  са близки и позволяват обединение. Те обаче все още не са обсъждани. Това ще е предмет на Съдебната карта, чиято визия се очаква до края на годината.