45-годишният Петър Хараламбов е новият кметски наместник на село Александрово, община Поморие. Той беше избран на провелото се днес допитване до местните жители.

Инициативата за промяна и избор на нов управник дойде от самите жители на Александрово по време на предизборната кампания. Въпреки, че законът му дава право директно да назначава наместниците в селата с по-малко от 100 души население, Иван Алексиев предостави на местните хора условия за демократичен избор.

За целта бяха осигурени урна, бюлетини, изборна комисия и избирателен списък. Жителите на селото обаче предпочетоха да гласуват поименно, като имаха възможността да одобрят или отхвърлят кандидатурата на Хараламбов. Тя бе единствената, отговаряща на всички изисквания в предварителния подбор на кандидати, предшестващ състоялия се вътрешен избор.

На този първи етап, под формата се яви и досегашният кметски наместник Милан Георгиев. Той обаче отпадна от подбора, поради неспазване на условието за уседналост.

Право да участват в избора имаха общо 72- ма душу. Изискването е кандидатите да са от Александрово, да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение и към днешната дата да са с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в селото най-малко 6 месеца.

На събранието присъстваха 41 от имащите право на глас, 39 от тях гласуваха в подкрепа на Петър Хараламбов, а двама гласуваха с „въздържал се“.