Пряка демокрация в действие в поморийското село Александрово. Там жителите ще имат възможност сами да си изберат кметския наместник. Селото е единственото в морската община, което не си избира кмет, защото жителите са под 100.

По време на предизборната кампания обаче хората поискаха от кмета на общината Иван Алексиев да имат думата при определянето на кметския им наместник. За това днес беше подписана и заповед за подбора на кандидати.

Те трябва да са с навършени 18 години, да не са поставени под запрещение и да са с адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в с. Александрово, най-малко шест месеца преди датата на избирането. Всеки от претендентите ще трябва да представи своя концепция за работа.

Първият етап на подбора ще е по документи. Същинският избор на кметския наместник пък ще бъде на общоселско събрание. Там ще се явят всички кандидати, които ще обяснят своята идея за работа пред съселяните си. Те пък от своя страна след това ще трябва да изберат кой да е новият им наместник. В събранието ще участват само тези, които имат право на глас.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е 16.02.2016 г.

Съобщенията във връзка с конкурса са обявени на официалната страница на Община Поморие www.pomorie.bg, в кметството в с. Александрово и във фоайето на Община Поморие, ул. „Солна” № 5.