На предстоящата сесия на Общинския съвет ще стане ясно дали бургазлии ще избират районни кметове, или ще се запазят досегашните центрове за административни услуги.

Днес кметът Димитър Николов е внесъл докладната, с която предлага Бургас да бъде разделен на 6 района. Предложението е на инициативния комитет „За развитие на местната демокрация“.

От там направиха и подписка, която внесоха в деловодството на местната администрация. Ако предложението се одобри от съветниците, в Бургас ще се създадат 6 района, които ще запазят наименованията и територията на досегашните центрове.

Основната разлика е, че при райониране се избират кметове на съответните райони. В момента директорите на центровете се назначават от общинската администрация.

Освен това районните кметства са второстепенни разпоредители с бюджета, което според инициативния комитет ще доведе до по-справедливо разпределение на публичните средства.

Ако Общинският съвет подкрепи докладната на Димитър Николов, то още на тези местни избори бургазлии освен кмет на общината ще избират и кмет на района, в който живеят.