Обявена е обществена поръчка за закриване и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община Руен, научи Gramofona.com.

Става въпрос за депото край пътя Руен – Добра поляна, в района на разклона за Снягово, за което местните отдавна се оплакват. В сигнали до редакцията пишат, че сметището затруднява видимостта и пътуващите по главния път трудно могат да влязат в Снягово.

В обхвата на поръчката обаче не влизат кубовете с пестициди, които са близо до депото, каза за Gramofona.com кметът на общината Исмаил Осман.

„Тези кубове се водят към Министерството на околната среда и водите и по въпроса имаше питане от нашия народен представител Севим Али. Отговорът на министъра беше, че може и тази година да ги вземат, но може и да не ги вземат. Каква е точно технологията – ще ги изгорят ли, ще ги обезвредят ли – не знам точно. От наша страна постоянно уведомяваме МОСВ за проблема“, разказа Осман.

Докато от екоминистерството се вземе решение какво да се прави с кубовете, те ще си останат на място. Евентуално от Общината могат да ги преместят с около 20 метра, но трябва да си останат там, защото мястото им е определено още по комунистическо време.

Кметът на Руен каза, че никой не знае какво точно съдържат въпросните кубове.

„Само знаем, че са пестициди. Но какви са те, какви химични елементи съдържат, дали са радиоактивни или не – нищо не знаем. Специалистите казват, че не са опасни. Периодично всяка година наемаме фирма, която ги обследва, и ако има пукнатини по бетонните стени, със специално лепило те се запълват“ – информира още Исмаил Осман.

Иначе рекултивацията на депото ще се извърши по всички европейски изисквания, като теренът ще бъде възстановен и направен безопасен и годен за ползване. Съгласно ЗУТ обектът е V категория строеж, тъй като резултати от обследване на наличието на сметищен газ дават основание депото да се класифицира в тази категория. Общата площ с отпадъци към момента на заснемането е 18 495 m2. Обемът на депонираните битови отпадъци възлиза на 19 334 м2.

Прогнозната стойност на заданието е 629 141 лв. без ДДС, пише в обявата (ТУК ЛИНК). Финансирането е от европейската програма за околната среда. Срокът за изпълнение е 180 дни. В поръчката пише още:

Въз основа на извършените предпроектни проучвания, съобразно доказания риск и определената приоритетна група, е възприет вариант за почистване на замърсени терени и пробутване на отпадъците от част от отредените за „сметище“ имоти в северната част, като отпадъците от бившето корито на река Хаджийска се изчистват заедно с 0,5 м замърсена почва (това са 5 600 m3). Обемът на отпадъците в дерето е 9190 m3. Вариантът за цялостно изгребване на отпадъците и транспортиране до Регионалното депо в Братово е отхвърлен поради голямото им количество и голямото разстояние.

Крайното оформяне на повърхността на депото ще е под формата на купол с подходящ наклон, позволяващ безопасно оттичане на повърхностните води.