Протестиращите жители на созополското село Атия се срещнаха с министъра на околната среда на водите Нено Димов. Това обаче не се случи на блокирания от тях път към селището, където се очакваше екоминистърът да пристигне в 11,30 ч. Малко след този час се появи информация, че Димов е минал по заобиколен път и вече е в изграденото депо за отпадъци, намиращо се в гората над селото. Това вбеси протестиращите, които взеха решение те да отидат при министъра, вместо да го чакат той евентуално да се появи при тях.

Нено Димов наистина се оказа на съвсем прясно построеното депо, което все още не е открито. Той сам покани протестиращите да отидат при него и скоро се оказа обграден от няколко десетки негодуващи.

„Това не е депо, а площадка за временно съхраняване на битови отпадъци“ – внесе уточнение екоминистърът. По неговите думи отпадъците (батерии, акумулатори, лекарства с изтекъл срок на годност и др.) ще престояват там само докато бъдат окомплектовани и извозени към места, на които могат да бъдат преработвани. В момента те се изхвърлят в кофите за боклук, което е много по-опасно от това, че ще се събират на тази площадка.  

На въпрос защо обектът е построен точно там, Ненов отговори „защото мястото е определено от всички вас“. Това предизвика бурна реакция на недоволство от хората, които заявиха, че никой не ги е питал къде да бъде разположено депото (или площадката).

Всъщност обществено обсъждане е проведено още преди години, което обаче е било в Черноморец, защото теренът е в землището на града. Освен това обсъждането е било с друг предмет – за изграждане на депо за строителни отпадъци. Такъв е бил и предметът на Оценката за въздействие на околната среда. Няколко месеца след обсъждането и изготвения ОВОС към проекта е допълнена и клетка за опасните отпадъци, за което местните в Атия са научили постфактум.

Мястото за депото е определено от Община Созопол, която е кандидатствала с проект за финансилане по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Според думите на министъра изграждането на площадката е струвало близо 2 млн. лв. И ако общинската администрация в Созопол не реши да бъде преместена, то тя ще започне да функционира, след като получи съответите актове, разрешаващи пускането ѝ в експлоатация. Димов не можа да се ангажира колко ще струва евентуално преместване на обекта, който е изцяло завършен.