Приходите на „Бургасбус“ са намалени над седем пъти от въвеждането на извънредното положение и серията от мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса. Това се посочва в докладна записка от кмета Димитър Николов, внесена за разглеждане в местния парламент. Във връзка с реализираните загуби от дружеството до настоящия момент той предлага задълженията на общинския превозвач да бъдат отсрочени не само за периода на извънредното положение, а за по-дълъг период от време - до 30 ноември 2020 г.

Николов посочва, че всеки ден става все по-отчетлива тенденцията за намаляване броя на пътниците в градския транспорт, който се извършва от „Бургасбус“ по силата на Договор за обществена услуга.

От друга страна, за осигуряване на превантивни мерки и дистанция между пътниците, е невъзможно да се оптимизират разписания и превозни средства. Освен това са завишени разходите, тъй като е въведен план за изпълнение на превантивни мерки, който включва ежедневна дезинфекция на превозните средства, поставяне на диспенсъри с дезинфектанти в 100 автобуса, осигуряване на предпазни средства на персонала, създаване на организация за контрол на пристигащите пътници и т.н.

„Градският транспорт е услуга от обществен интерес, засяга голям брой граждани, които следва да се придвижат до работа в условия на извънредна ситуация, като същевременно с това се гарантира тяхната безопасност чрез приложените превантивни мерки. В тази връзка сегашната ситуация изисква редовно движение на превозните средства, въпреки реализираните ежедневни загуби“ – пише кметът.

Припомняме, че от „Бургасбус“ вече обявиха съкращение на десетки свои служители заради драстично спадналия брой пътници.