Община Бургас възнамерява да поиска безвъзмездно предоставяне на недвижими имоти, държавна собственост, намиращи са в землището на квартал „Сарафово“, установи справка на Gramofona.com.

Кметът Димитър Николов е внесъл докладни записки в общинския съвет, който да даде съгласие да бъде отправено искане до Министерския съвет чрез областния управител на Бургас за безвъзмездно прехвърляне в полза на Общината правото на собственост върху поземлените имоти.

Единият терен се намира в местността Ъгъла (бивша Кюшето), където е срутилата се заради свлачище крайбрежна велоалея.

„В резултат на обилните дъждове, паднали в региона, е пропаднала част от крайбрежната улица, което засяга живота и безопасността на хората и е необходимо да се предприемат спешни (аварийни) геозащитни мерки за предотвратяване на разрастването им. Междувременно ежедневните наблюдения, извършвани от Общината, показват, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават“, пише в докладната си кметът Николов.

Той мотивира искането си с това, че „за предприемане на адекватни действия за обезопасяване на брега, прекъсване на свлачищните процеси и опазване на живота и здравето на хората, е необходимо Община Бургас да придобие правото на собственост върху поземлени имоти“. Двата имота са с предвиждания за публични дейности, като единият е предвиден за изграждане на улица, а другият е отреден „За благоустрояване, спорт, атракции и инфраструктура, включително укрепителни съоръжения“.

Димитър Николов иска държавата да предостави в собственост на Община Бургас и други два имота в „Сарафово“ – единият с площ 14 399 кв.м, а другият – 5603 кв.м, отредени „За курортни дейности“.

Кметът посочва, че жителите на бургаския квартал, подкрепени от местната власт, са инициирали спиране на процедурата за продажба, обявена от областния управител, за описаните имоти и са заявили своята гражданска позиция с искане за изграждане на детски площадки, паркови зони и паркинги върху свободните терени.

Незастроеният имот, разположен в североизточната част на квартала, с лице към улица „Ангел Димитров“, е от малкото останали свободни терени в разрастващия се квартал, в който е запазена съществуваща едроразмерна растителност и след преотреждането му в имот с обществени функции би било подходящо да се реализират дейности в полза на местното население – зелени площи за спорт и отдих, детска градина с площадки за игра и др.

Предложенията на кмета ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на местния парламент в края на този месец.