Две от бургаските общински предприятия - „Чистота“ и „Дезинфекционна станция“ - имат нови управители. 

На стола на Нели Бойчева в Дезинфекционна станция сяда Живко Костадинов, а Юлиян Станков заменя на поста Анета Младенова в „Чистота“, реши Общинският съвет днес.
 

За проведените конкурси и резултатите от тях новинарски сайт Gramofona.com  съобщи преди 10 дни. 

Предишните управители на други две общински предприятия запазват позициите си. „Бургасбус“ ще продължи да се управлява от инж. Петко Драгнев, а „Иновационни системи - Бургас“ от Даниела Алексиева. 

 

С избраните управители ще бъдат сключени договори за 3 години. Месечните им възнаграждения са в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в съответното дружество, но не по-големи от заплатата на бургаския кмет.