Подписка срещу изграждане на двуетажен паркинг за 60 автомобила в бургаския комплекс „Възраждане“ са изпратили група граждани до кмета, зам.-кмета по строителството и до Общинския съвет. Отреденият парцел за това се намира между улиците "Цар Самуил", "Шейново", "Христо Фотев" и "Христо Ботев" 50.

Недолстващите посочват, че предложеният за паркинг терен е изключително неподходящ за това, тъй като е със статут на детска площадка и е такъв повече от 50 години.

„Както сте посочили във вашето предложение, теренът е малък и следователно едва ли ще реши проблемите с паркирането в района. Ние мислим, че Община Бургас трябва да толерира изграждането и поддържането на повече зелени площи и градинки, а не автомобилите, предизвикващи замърсеност на въздуха и високи нива на шум. Считаме за невъзможно изграждането на паркинг между сгради с такова близко отстояние, още повече върху детска площадка“ – пишат в писмото си гражданите.

Жалбоподателите настояват за преразглеждане и отмяна на предложението за строеж на етажен паркинг върху посочения терен и категорично настояват теренът да остане със статут на детска площадка.

Писмото е внесено за разглеждане в комисиите по транспорт и устройство на територията в местния парламент. Общинските съветници, участващи в тях, ще решават дали да приемат, или отхвърлят предложението на недоволстващите.

Снимка: Община Бургас