Напълно завършени са вече двете картини на блок 16 във к-с „Възраждане”. На една от стените има нарисувано куче, а на другата лик на момиче. Преди по-малко от седмица по инициатива на графит художници бяха заличени нарисувани нецензурни думи и фашистки кръстове.

Днес вече блок 16 радва минувачите, които се спират да разгледат двете картини. Младите мъже са решени да преобразят всички централни сгради, които имат нужда от това.

Инициативата за рисуване на стени и градски пространства е естествено продължение на благотворителната групова изложба "Еклектика", проведена през август 2023 г. Тя обедини над 20 артиста, които дариха картините си, за да се съберат средства за облагородяване на градската среда на гр. Бургас. Събраните от продажбата на творбите средства се използват за изрисуване на фасади и обществени пространства от професионални графити артисти.

Тази инициатива е на Сдружение в обществена полза „Посока Бургас“ и се осъществи по идея на гл. юрист на сдружението Ивайло Найденов.