Бургаският районен съд отхвърли доводите на защитата на Бенчо Бенчев делото срещу него за укривателство на Димитър Желязков-Митьо Очите да бъде върнато на държавното обвинение за отстраняване на допуснати нарушения и ги определи като неоснователни, съобщиха от пресцентъра на съда. В съдебното заседание защитата на подсъдимия каза, че на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия.

Относно непреведени документи настоящият съдебен състав намери за безпредметно листи с изписан текст на гръцки език да бъдат преведени отново на български език, тъй като те представляват превод на чуждия език. Касае се за превод от български на гръцки език на документи, предназначени за Република Гърция по издадената Европейска заповед за разследване. По делото са налични и документите, преведени от турски език.

По отношение на доводите, касаещи диспозитивите на обвинителния акт и конкретно описанието на деянията, вменени на подсъдимия като извършител, както и в какви форми са осъществени, съдът намери, че обвинението недвусмислено е описано с посочване на конкретни признаци. Направените възражения са преди всичко по съществото на делото, касаят материално-правни въпроси, които не следва да се обсъждат в разпоредително заседание, а само и единствено с окончателния съдебен акт.

По отношение на твърдяното нарушение, че в гр. Истанбул се намират четири хотела с името „Рамада“, съдът намери и този довод за неоснователен.

Съдът не възприе логиката, че след като едно престъпление следва да се разследва от следовател, а друго от разследващ полицай, а в конкретния случай трите деяния по обвинителния акт са разследвани само от следовател, е налице нарушение на процесуалните правила. Нещо повече - съдебната инстанция намери за напълно оправдано, с оглед сложността на делото, разследването да бъде извършено от магистрат - следовател.

Районният съд в Бургас не намери за основателен и довода за това, че Димитър Желязков е бил посочен в обстоятелствената част на обвинителния акт като свидетел и като обвиняем. По делото е посочено, че свидетелят е бил привлечен от Специализираната прокуратура и като обвиняем.

Съдът потвърди взетата мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лв. спрямо Бенчо Бенчев и остави без уважение молбата на защитата за разрешаване на подсъдимия да напусне пределите на Република България за определен срок, за преглед и консултация в болница в Истанбул. Настоящият състав намери искането за неоснователно, доколкото се касае за преглед и консултация в държава, която не е членка на ЕС и едно евентуално отклонение от разрешението на съда би удължило разглеждането на делото в неподходящ срок. Съдебната инстанция потвърди мярката за процесуална принуда „Забрана за напускане на пределите на Република България“.

Делото продължава по общия ред - с изслушване на свидетели.